Овде можете погледати стање Вашег рачуна.

РАЧУНИ ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ

Како спроводимо контролу квалитета воде.

КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Услови за прикључење нових потрошача на мрежу.

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ

План одвожења смећа за текућу годину.

ПЛАН ОДВОЖЕЊА СМЕЋА

Приказ сахрана и претрага

Претрага преминулих, гробнох места и гробља.

Ова услуга још увек није доступна.

Рекламације

Све могуће рекламације потрошача на производе/услуге ЈКП „Букуља“ Аранђеловац могу се класификовати према типу рекламације и према месту пријаве.

Опширније...

Где се налазимо?