Редован извештај за прeдходну недељу на основу узорака од 26.02.2019. године из Института за јавно здравље Крагујевац о исправности воде за пиће из градског водовода потврдио је да сви параметри који се мере у води (микробиолошки и хемијски) ОДГОВАРАЈУ вредностима прописаних Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99)

Анализа воде вршена је на основу узорака узетих са 7 локација у граду насумично изабраних из Аранђеловачке водоводне мреже, а овог пута узорци воде су узети са следећих локација:

  • Филтер станица – вода са чесме у просторији за дозирање хемикалија
  • РХ завод – вода са чесме у чајној кухињи
  • Градски завод – вода са чесме у кухињи
  • Ресторан „Рујна зора“ - вода са чесме у шанку
  • Месара „Обнова“ – вода са чесме у месари
  • Жућин паркић- вода са јавне чесме
  • Пекара „Душко“ - вода са чесме у продавници.

Врста испитивања: микробиолошко и хемијско Узорковање воде вршио је надлежни из Института за јавно здравље Крагујевац господин Милан Марковић, а узорковању је присуствовала Душица Вучићевић, технолог у ЈКП „Букуља“ Аранђеловац.