Због добре пословне сарадње са ЈКП „Букуља“ и локалном самоуправом Аранђеловац, друштвено одговорна компанија OMYA Venčac doo, одлучила je да донира 100 тона белог зрна у врећама од по 25 килограма за потребе уређења градског гробља „Рисовача“ за Велике-зимске задушнице 18. фебруара ове године.

Управо објављена публикација „Водоводи у Србији 2015. године-Показатељи успешности предузећа која се баве снабдевањем водом и каналисањем насеља“ у издању Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство и Међународног удружења водовода у сливу реке Дунав (IAWD), показује одличну позицију коју је Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац заузело у конкуренцији преко 130 јавних комуналних предузећа која се баве пословима водоснабдевања и канализације.

Укупан учинак предузећа, тј. индекс пословања предузећа (Water utility performance index-WUPI) за наше предузеће износи 76,39, што нас позиционира на високо четврто место у републици Србији, што је резултат на који сви заједно можемо бити поносни.

 Заинтересованим грађанима који су власници парцеле на којој се налази објекат-објекти и који желе да изграде два или више прикључака са мерно регулационом станицом Г-4 (максимални проток гаса 6м3/h) одобрава се осим за први прикључак за сваки наредни прикључак попуст од 50%. У наведену цену прикључка урачунати су грађевински радови до 3 метра. Сви радови преко три метра иду на терет корисника услуга као и целокупно геодетско снимање и картирање прикључка на гасоводну дистрибутивну мрежу. Грађани су у обавези да израду прикључка са одобреним попустом уплате једнократно.

ЈКП „Букуља“ Аранђеловац у петак 18.11.2016.године прославила је 88.година постојања. Свечаној прослави је присуствовао председник општине Бојан Радовић, представници локалне самоуправе, представници јавних предузећа и установа и пословни сарадници. Овом приликом директор ЈКП „Букуља“ Владимир Стефановић уручио је новчане награде најбољим радницима у овој години.

РЈ водовод и РЈ нискоградња започели су радове на путу за село Раниловић, где је због клизишта које су изазвале пролећне кише неопходно измештање цевовода на другу страну пута, у дужини од 240 метара.

Радови на овој деоници трајаће седам радних дана.