Сви водени екосистеми(језера, акумулације), па тако и наше акумулације Гараши и Букуља, пролазе кроз процес еутрофикације- старења. Постају оптерећени и презасићени органским материјама. Овај процес природног старења језера, по правилу, је спор процес. Међутим, у условима загађене животне средине, која је најчешће изазвана људским немаром, тај процес постаје значајно убрзан. Процес еутрофикације, такође, убрзавају и остаци биљног и животињског света. Листопадно дрвеће које се налази у приобаљу наших акомулација, такође, убрзава овај процес. Лишће се таложи и распада па додатно доприноси смањењу кисеоника у води. На природни процес не можемо утицати. На људски фактор можемо. Оно што ми можемо да контролишемо, и радимо на томе, је контролисано препумпавање воде са реке Качер у акумулацију Гараши.

Врло је важно да знамо да вода из реке може да садржи високе концентрације соли азота и фосфора, органске материје, а то додатно оптерећује воду гарашког језера. У претходном периоду вода је била доброг квалитета. Претпостављамо да је то због сушног периода и малог спирања пољопривредног земљишта у речни слив.

Имајући у виду све наведене чињенице за оптерећење воде језера Гараши, као и сушни период претходних година, језеро постаје плиће. Низак водостај омогућава више светлости воденој маси, што уз обиље органске материје, нитрата и фосфата ствара идеалне услове за фотосинтезу и бујање фитоплактона, за нас назанимљивије врсте модрозелених алги(цијанобактерија). У акумулацији Гараши, као и другим језерима, њихова концентрација зависи од сезонских, а некада чак и дневних услова. Из тог разлога важно је вршити стални мониторинг, који ми и спроводимо.

Поштовани потрошачи,

У години иза нас имали смо пуно потешкоћа, али смо успели да одржимо стабилност у водоснабдевању и квалитету пијаће воде. То нам је омогућило савремено Постројење за прераду воде којим се наш град може похвалити. Такође, и рад запослених на Постројењу који врше двадесетчетворочасовни мониторинг воде која иде ка вашим домовима.

У години пред нама трудићемо се да одржимо квалитет и редовност у снабдевању пијаћом водом. Година ће бити тешка, због мале количине падавина у предходном периоду и ниског водостаја на нашим акумулацијама. Зато апелујемо на рационалну потрошњу и редовност плаћања наших услуга.

Помоћ ЈКП „Букуља“ за угоститеље општине Аранђеловац

2020. година била је година борбе са опасним вирусом који је са собом однео многе животе како у земљи тако и у свету. Била је то година тешких мера која је угрозила како домаћу тако и комплетну светску економију. Борба са COVID19 се и даље наставља, због чега морамо бити одговорни и сви помагати једни другима.

И ЈКП „Букуља“ имала је пуно проблема у претходној години, нових задатака и великих трошкова, али ипак, без обзира на све, руководство ЈКП-а на челу са Надзорним одбором и подршком локалне самоуправе, поред значајних попуста које је до сада пружало редовним платишама, породицама са троје и више малолетне деце и социјално угроженим категоријама, одлучило је да нашим суграђанима који се баве угоститељством изађе у сусрет и помогне, колико је то могуће, сада када им је помоћ најпотребнија.

Према новој Одлуци сви угоститељи од 11.01.2021. – 20.01.2021. могу поднети захтев да се у наредна 3 месеца ослободе услуге плаћања чистоће свог објекта уз могућност продужења ове олакшице, а утрошена количина воде за тај период фактурише са попустом од 50%, односно, према актуелним ценама за физичка лица.

Због учесталих хаварија на азбестном цевоводу у улици Војводе Степе, у делу од Књаза Милоша до Краља Петра Првог, РЈ Водовод и канализација отпочела је хитну реконструкцију водоводне линије на том делу улице. Радови ће трајати непрекидно до окончања замене цевовода са постојећим прикључцима.

Радови су почели 29.12.2020. и планирани завршетак истих је за 8.1.2021. Радови ће се извршавати селективно због затварања воде, да би што мање грађани остали без напајања водом.

У случају да се дужи временски период затвори напајање водом тог дела улице и Дома здравља(који је одатле снабдевен), биће постављена цистерна са водом.