РЈ чистоћа и јавна хигијена ради пуним капацитетом сваког дана у години и по свим временским условима. Почетком године, када је наша држава започела борбу са пандемијом COVID19, поред редовних обавеза радили су и на дезинфекцији градских улица и најфрекфетнијих зона града. Борба са вирусом и даље траје, али због хладног времена и појаве леда на улицама ова активност је заустављена.

У првој половини године уз помоћ Фонда за заштиту животне средине успели смо да купимо два половна смећара са новом надоградњом и 30 контејнера од 1,1м3 који су постављени на локацијама где је допуна судова за одлагање смећа била најпотребнија.

Квалитет воде за пиће градског водовода је наш највећи приоритет. Константно повећавамо улагања у анализу и квалитет воде за пиће. У нашој Фабрици воде врши се трострука дезинфекција воде од уласка сирове воде у постројење до изласка ка крајњим потрошачима: на уласку у постројење, озонизацијом и резидуалним хлором, због чега се можемо похвалити водом високог квалитета. У 2019 и 2020. години урадили смо неколико већих реконструкција на главном колектору.

Извршен је ремонт пумпи на Качеру и реконструкција базена за усис, а средином децембра биће постављена још једна пумпа и фрекфетни регулатор, тако да смо омогућили да у акомулацију Гараши стижу веће количине воде. Качер тренутно ради пуним капацитетом, јер је од 10. новембра започето препумпавање воде у акомулацију Гараши.

Средином октобра је започета акција прања и дезинфекције резервоара пијаће воде на територији општине Аранђеловац. Извршено је прање и дезинфекција резервоара 3, 4 и 5 висинске зоне, а резервоари 1 и 2 зоне биће очишћени у рано пролеће следеће године, када буде смањена потрошња воде.

2020.година била је тешка за ЈКП „Букуља“ Аранђеловац као и за сва предузећа у земљи, али и у свету због епидемиолошке ситуације са COVID19. Борили смо се на све начине да обавимо све послове који су нам поверени од нашег оснивача(често са смањеним капацитетом запослених) и, колико је то било могуће, подигнемо квалитет услуга за кориснике наших услуга.

Почетком године купљене су две нове радне машине: скип и багер гусеничар, захваљујући чему су у многоме олакшани и убрзани радови на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, а свакодневно помажу у радовима на отклањању кварова који се дешавају на мрежи. У току 2020.године реконструисано је око 7000 метара водоводне мреже и око 1000 метара канализационе мреже. Најзначајније локације на којима су урађене реконструкције су:

У зимском периоду, када су температуре често испод нуле, може доћи до смрзавања и озбиљних оштећења мерних уређаја (водомера) и унутрашњих водоводних инсталација уколико се исти не заштите правовремено и на одговарајући начин. Водомери у склоништима која нису обезбеђена поклопцима и која су пуна воде у опасности су од пуцања.

С обзиром да је одржавање водомерних шахтова у надлежности потрошача, да би водомери били сачувани током зиме и неометано мерили потрошњу воде, потребно их је адекватно заштитити. Водомерна склоништа би требало да су обезбеђена одговарајућим поклопцем и потпуно исушена, у случају да се у њима сакупљала вода. Прецизно мерење потрошње воде зависи од исправности водомера, а то на крају утиче и на износ на рачуну корисника.

Олакшице за плаћање рачуна за воду и комуналне услуге имају сви грађани Аранђеловца који се снабдевају водом из градског водовода и при томе своје обавезе измирују редовно сваког месеца и то:

  • 10% попуста на наредни рачун могу стећи физичка лица за измирење обавеза у текућем месецу,
  • 5% попуста на наредни рачун могу стећи правна лица за измирење обавеза до 14-тог дана у текућем месецу.

ЈКП „Букуља“ Аранђеловац омогућила је додатне попусте за посебне категорије грађана: