Благајна ЈКП „Букуља“ радиће 31.12.2020.године до 12,00 часова.

1.01.2021. (петак) и 2.01.2021.(субота) благајна неће радити, а од 4.01.2021. године радиће по устаљеном временском периоду од 7,00-17,00 часова.

РЈ Водовод и канализација, Пијаца, Гробље, Чистоћа и јавна хигијена, као и Постројења за прераду пијаће и пречишћавање отпадних вода радиће сваког дана по устаљеном распореду.

Благајна ЈКП „Букуља“ радиће 31.12.2020.године до 12,00 часова.

1.01.2021. (петак) и 2.01.2021.(субота) благајна неће радити, а од 4.01.2021. године радиће по устаљеном временском периоду од 7,00-17,00 часова.

РЈ Водовод и канализација, Пијаца, Гробље, Чистоћа и јавна хигијена, као и Постројења за прераду пијаће и пречишћавање отпадних вода радиће сваког дана по устаљеном распореду.

Ове сезоне за рад Зимске службе ЈКП је опремљена, поред новог скипа, и са новим камионом Delphi 4x4 са пратећом опремом за Зимску службу.

Извршени су сервисирање и ремонт камиона Фап и трактора, набављене су довољне количине агрегата за посипање саобраћајница, а дежурство запослених, који су ангажовани за рад Зимске службе, распоређено је у три смене.

Чишћење и посипање саобраћајница агрегатом одвијаће се по приоритетима путева прве, друге и треће важности и по позивима грађана. Посебан приоритет биће прилаз градској болници и осталим здравственим установама.

Инкасо благајна ЈКП "Букуља" Аранђеловац  од четвртка 24.12.2020.год, према захтевима грађана, ради радним данима од 7,00-17,00 часова, а суботом у уобичајеном термину од 7,00-14.00 часова.

Да би ЈКП могло да извршава све обавезе које су му поверене од оснивача веома је важан степен наплате рачуна за комуналне услуге које испостављамо нашим клијентима. У последњих неколико месеци наплате је већа за 100%, што значи да се наплаћују заостала дуговања. ЈКП „Букуља“ је за своје клијенте омогућила низ повољности како би омогућила бољу сарадњу на опште задовољство. Једна од њих су попусти на редовност који могу сви потрошачи стећи измирењем својих обавеза према ЈКП у текућем месецу и при томе физичка лица могу остварити попуст од 10% на наредни рачун исплатом обавеза до последњег дана у месецу, а правна лица могу стећи попуст од 5% исплатом дуга по рачуну до 14-тог дана у текзћем месецу.

Поред ових значајних попуста омогућени су специјални попусти на рачуне за воду и комуналне услуге за посебне категорије грађана: 

  • 50% попуста на воду и комуналне услуге могу стећи породице са три и више малолетне деце до пунолетства најмлађег детета и 
  • социјално угрожени случајеви уз потврду Центра за социјални рад:

           а) умањење рачуна за 5м3 воде и ослобођење од услуге изношења смећа,

           б) умањење рачуна за 2,5м3 воде и 50% попуста на услугу изношења смећа.

За клијенте који су имали застој у плаћању рачуна, што је проузроковало њихово велико дуговање према ЈКП, омогућили смо могућност склапања репрограма за отплату заосталог дуговања.

Овом приликом позивамо све грађане који су добили упозорење пред утужење, а и оне који још увек нису а имају велико дуговање према ЈКП да дођу у управну зграду ЈКП „Букуља“ у канцеларију бр.7 код референта по утужним предметима, како би склопили договор око отплате дуга на рате.