Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац је организовано у пет организационих целина-сектора:

РАДНА ЈЕДИНИЦА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА У СВОМ САСТАВУ САДРЖИ:

Основне активности и надлежности радне јединице општих и правних послова су:

ФИНАНСИЈСКО - КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР У СВОМ САСТАВУ САДРЖИ:

Основне активности и надлежности финансијск - комерцијалног сектора су:

ПРОИЗВОДНО - ТЕХНИЧКИ СЕКТОР У СВОМ САСТАВУ САДРЖИ:

Основне активности и надлежности производно-техничког сектора су:

СЕКТОР ПРОЈЕКТОВАЊА И РАЗВОЈА У СВОМ САСТАВУ САДРЖИ:

Основне активности и надлежности сектора пројектовања и развоја су: