Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Измену плана набавки бр. 9. за 2021.годину.

  • Верзија плана јавних набавки бр. 10.
  • Измена бр.9. набавки на које се Закон не примењује.