Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка ХТЗ опреме - Обућа ЈН 27/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 17.08.2021.године до 11:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 17.08.2021.године у 11:00 часова.

 

Attachments:
Download this file (Javni poziv - sektorski narucilac (50).pdf)Javni poziv - sektorski narucilac (50).pdf[ ]130 kB
Download this file (Odluka o obustavi postupka_compressed.pdf)Odluka o obustavi postupka_compressed.pdf[ ]868 kB
Download this file (Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac) (26).pdf)Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac) (26).pdf[ ]142 kB