Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Измену плана набавки бр. 2. за 2021. годину.

  • Измена плана јавних набавки бр. 2
  • Измена бр. 2. набавки на које се Закон не примењује