Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка заштитних рукавица  ЈН 17/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 19.04.2021.године до 12:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 19.04.2021.године у 12:00 часова.

 

Attachments:
Download this file (Javni poziv - sektorski narucilac.pdf)Javni poziv - sektorski narucilac.pdf[ ]129 kB
Download this file (Одлука о додели уговора.pdf)Одлука о додели уговора.pdf[ ]1620 kB