Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда  у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка нових специјалних возила-аутосмећара  ЈН 08/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 14.04.2021.године до 12:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 14.04.2021.године у 12:00 часова.

 

Attachments:
Download this file (Javni poziv - sektorski narucilac.pdf)Javni poziv - sektorski narucilac.pdf[ ]129 kB
Download this file (Odluka o dodeli ugovora.pdf)Odluka o dodeli ugovora.pdf[ ]1540 kB
Download this file (Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac) (9).pdf)Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac) (9).pdf[ ]143 kB