Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у oтвореном поступку јавне набавке  за набавку услуга- Сервис комуналних возила ЈН 03/21.

·         Крајњи рок за подношење понуда је 22.02.2021.године до 10:00 часова.

·         Јавно отварање понуда је 22.02.2021.године у 10:00 часова.