Измена плана јавних набавки бр. 10. за 2020.годину на основу Одлуке НО. бр. 03-7531/4 од 21.12.2020.године.