Измена плана набавки бр. 8. за 2020.годину на основу Одлуке НО бр. 03-6640/4 од 16.11.2020.године.