Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ 18/20.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 30.06.2020.године до 10 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 30.06.2020.године у 11:30 часова.

 

Attachments:
Download this file (1 Позив за подношење понуда ЈНМВ 18-20.pdf)1 Позив за подношење понуда ЈНМВ 18-20.pdf[ ]229 kB
Download this file (2 КД ХТЗ опрема ЈНМВ 18 -20.pdf)2 КД ХТЗ опрема ЈНМВ 18 -20.pdf[ ]664 kB
Download this file (Одлука о додели уговора.pdf)Одлука о додели уговора.pdf[ ]1266 kB
Download this file (Обавештење о закљученом уговору 1.pdf)Обавештење о закљученом уговору 1.pdf[ ]299 kB
Download this file (Обавештење о закљученом уговору 2.pdf)Обавештење о закљученом уговору 2.pdf[ ]297 kB