Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка електричне енергије ЈНВВ 08/20.

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 13.04.2020.године до 12:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 13.04.2020.године у 13:00 часова.

 

Attachments:
Download this file (1Позив електрична енергија ЈНВВ 08-20.pdf)1Позив електрична енергија ЈНВВ 08-20.pdf[ ]203 kB
Download this file (2 КД електрична енергија ЈНВВ 08-20.pdf)2 КД електрична енергија ЈНВВ 08-20.pdf[ ]660 kB
Download this file (Одговор на питање бр. 1.pdf)Одговор на питање бр. 1.pdf[ ]402 kB
Download this file (Измена конкурсне документације бр.1.pdf)Измена конкурсне документације бр.1.pdf[ ]371 kB
Download this file (Одлука о додели уговора.pdf)Одлука о додели уговора.pdf[ ]833 kB
Download this file (6 Обавештење о закљученом уговору.doc)6 Обавештење о закљученом уговору.doc[ ]464 kB