Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга - Сервис комуналних возила ЈНМВ 05/20.

 

·         Крајњи рок за подношење понуда је 09.03.2020.године до 12:00 часова.

 

·         Јавно отварање понуда је 09.03.2020.године у 13:00 часова.