План јавних набавки за 2020.годину

1. Измена плана јавних набавки бр. 1. за 2020.годину

2. Измена плана јавних набавки бр. 2. за 2020.годину

3. Измена плана јавних набавки бр. 3. за 2020.годину

4. Измена плана јавних набавки бр. 4. за 2020.годину

5. Измена плана јавних набавки бр. 5. за 2020.годину

6. Измена плана јавних набавки бр.6. за 2020.годину