Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга- Штампа рачуна ЈНМВ 03/20.                                                                                ·         Крајњи рок за подношење понуда је 14.02.2020.године до 10 часова.                                                                                                        ·         Јавно отварање понуда је 14.02.2020.године у 11:00 часова.