Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка контејнера ЈН 33/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 20.10.2021.године до 11:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 20.10.2021.године у 11:00 часова.

Attachments:
Download this file (Javni poziv - sektorski narucilac.pdf)Javni poziv - sektorski narucilac.pdf[ ]129 kB

Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Измену плана набавки бр. 7. за 2021.годину.

Јавна набавка ЈКП "Букуља" Бранислава Нушића бр. 1, 34300 Аранђеловац објављује Позив за подношење понуда и конкурсну документацију у отвореном поступку за набавку добара- Јавна набавка ХТЗ опреме ЈН 32/21.  Документација о набавци је доступна на: https://jnportal.ujn.gov.rs/

·                        Крајњи рок за подношење понуда је 05.10.2021.године до 10:00 часова.

·                        Јавно отварање понуда је 05.10.2021.године у 10:00 часова.